Home » Frontpage, Έγραψαν » Πρόταση για «επιδοτήσεις επιχειρήσεων»

Πρόταση για «επιδοτήσεις επιχειρήσεων»

«Πολλές φορές αναρωτήθηκα γιατί πρέπει να επιδοτείται υπέρμετρα μια επιχείρηση π.χ. με ποσοστό 60% και να γίνεται έτσι πλούσιος κάποιος επιχειρηματίας και στο τέλος να μην ενδιαφέρεται για την τελική έκβαση της επένδυσης, μια και πολύ εύκολα μπορεί να βγάλει τα έξοδα της δικής του συμμετοχής, διασπαθίζοντας και την επιδότηση και να αδιαφορήσει για την συνέχεια της επένδυσης.

Όμως τον λογαριασμό της επιδότησης θα τον έχει στείλει να πληρωθεί κανονικά από τον Ελληνικό λαό. Άπειρα παραδείγματα επενδύσεων μπορούμε να εξιστορήσουμε από επιχειρηματίες που αφού πήραν την επιδότηση, εγκατέλειψαν στη τύχη της την πολλά υποσχόμενη επένδυση.

Προτείνω λοιπόν ένα διαφορετικό τρόπο επιδότησης μιας επένδυσης χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα -ως ένα βαθμό βέβαια- και μάλιστα να ενεργοποιεί και τις υφιστάμενες ομοειδείς επιχειρήσεις ώστε να λειτουργούν καλύτερα και ανταγωνιστικότερα.

Για νέες επιχειρήσεις η χρηματοδότηση να είναι 51% από το κράτος η την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το αντίστοιχο ποσοστό ο φορέας της χρηματοδότησης θα έχει το 51% των μετοχών άρα και τα πιθανά μερίσματα αλλά δια νόμου δεν θα επεμβαίνει στη λειτουργία της επιχείρησης. Η διοίκηση δηλαδή θα είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Επιχειρηματία παρότι θα κατέχει το 49%.

Μετά δυο χρόνια από την έναρξη και εφόσον η επιχείρηση παρουσιάζει 3 συνεχόμενες χρήσεις με ζημία (σύνολο λειτουργίας δηλαδή 5 χρόνια), ο φορέας υποχρεωτικά πωλεί σε πλειστηριασμό το 51% που κατέχει. Ο νέος επενδυτής έχοντας πλέον το 51% αναλαμβάνει και την Διοίκηση της Επιχείρησης. Έτσι ο φορέας έχει ανακτήσει μέρος η και όλο το αρχικό κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσει στη συνέχεια κάποιον άλλο Επενδυτή.

Η διαδικασία της πώλησης του 51% θα γίνεται υποχρεωτικά μετά 8 η 10 χρόνια από την χρηματοδότηση ακόμη και αν η Επιχείρηση παρουσιάζει συνεχώς κέρδη. Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα αγοράς του ποσοστού έχει η ίδια η Επιχείρηση με τίμημα που θα καθορίζεται από την αρχή ας πούμε με ένα Μαθηματικό τύπο, ο οποίος θα μπορεί να εμπεριέχει και ένα είδος επιβράβευσης εάν τα αποτελέσματα των χρήσεων είναι πολύ ικανοποιητικά. Πάντως όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει το επιστρεφόμενο κεφάλαιο στον φορέα χρηματοδότησης να είναι μικρότερο από το αρχικό και μάλιστα αποπληθωρισμένο.

Η διαδικασία αυτή νομίζω ότι έχει μόνο πλεονεκτήματα τα οποία και θα απαριθμήσω.

1. Ο Επενδυτής δεν έχει καθόλου ενδιαφέρον να καταστρατηγήσει την χρηματοδότηση μια και πολύ σύντομα θα χάσει και την δική του συμμετοχή εάν κάνει ‘’ηθελημένα’’ η ‘’αθέλητα’’ λάθη η στην καλύτερη περίπτωση θα είναι μειοψηφία στο νέο σχήμα.

2. Με το ίδιο κεφάλαιο κυκλικά θα επιδοτούνται περισσότερες επιχειρήσεις.

3. Δεν γίνεται πλούσιος κάποιος πονηρός στέλνοντας τον λογαριασμό στον Ελληνικό λαό, καταστρατηγώντας την χρηματοδότηση που του εμπιστεύτηκε ο Ελληνικός λαός.

4. Γίνεται δύσκολη έως αδύνατη η μεταφορά της Επιχείρησης σε άλλη χώρα χωρίς σημαντικό όφελος για την Ελλάδα όσο συμμετέχει ο φορέας χρηματοδότησης στο Μετοχικό κεφάλαιο.

5. Ομοειδείς υφιστάμενες Επιχειρήσεις τίθενται σε εγρήγορση μια και στο αντικείμενο μπαίνουν νέοι παίκτες ενδεχομένως με πιο μοντέρνα Τεχνολογία και φρέσκες ιδέες. Φυσικά δεν αποκλείονται από χρηματοδοτήσεις και παλαιότερες Επιχειρήσεις πάντοτε όμως με παρακράτηση ποσοστού μετοχών αφού γίνει επανεκτίμηση της Επιχείρησης με Ορκωτούς Λογιστές και πάντοτε με την λογική την πώληση του ποσοστού του φορέα χρηματοδότησης στους παραπάνω αναφερθέντες χρόνους.

6. Πρόσβαση σε άτοκα κεφάλαια έστω περιορισμένου χρόνου (5 έως 10 χρόνια) αλλά ικανού για να στηριχτεί μια σωστά δομημένη Επιχείρηση.

7. Η Επιχείρηση που χρηματοδοτήθηκε διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει την χρηματοδότηση και νωρίτερα εάν η Διοίκηση το κρίνει προς το συμφέρον της.

Δύσκολα θα έβρισκα μειονεκτήματα για την νέα αυτή πρόταση χρηματοδότησης.

Ίσως να μην εμφανίζονταν πολλοί ενδιαφερόμενοι.

Αλλά καλύτερα λίγοι και σοβαροί παρά πολλοί αλλά με τα γνωστά προβλήματα ανικανότητας η διαφθοράς.»

Πηγή: skai.gr


Άλλες ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις: